domingo, 12 de febrero de 2012

As matemáticas tamén se falan IV

Con algo de retraso deixamos novos problemas do Rallye e da Olimpíada:


Problema do Rallye 4:

Considera o paralelogramo ABCD tal que :
AB = DC = 8 cm
AD = BC = 5 cm
A altura h = 4 cm

Búscase un punto E de [DC] tal que AE = EB. Calcula DE e o valor de AE (igual a EB).

Problema da Olimpíada 3:

O meu tío Xoán ten unha finca de 400 m2 en forma de hexágono regular. Divide a finca en catro partes, como vemos na figura:

Vende os tres anacos exteriores e queda coa finca interior en forma de triángulo. ¿Cal é a superficie de cada un dos tres anacos que vendeu?

No hay comentarios: